Programa de detecció del càncer de colon

Programa de cribatge que pretén detectar casos de Càncer colonorectal el més aviat possible, amb l’objectiu de poder aplicar un tractament menys agressiu i augmentar les possibilitats de curació. Es tracta d’una prova per a la detecció de sang oculta en femta, dirigida als homes i dones de 50 a 69 anys inclosos al Registre Central d’Assegurats (RCA), que rebran una carta a casa seva bianualment. Si rebeu la carta, porteu-la a la farmàcia i us entregarem la prova i us explicarem com fer-ho a casa, sense necessitat d’anar a l’hospital, és ben senzill!